KSM – Permanent Magneet motoren

In de industrie wordt de vraag naar energiezuinige motoren steeds groter. Dit komt deels door normeringen vanuit de overheid, maar ook doordat steeds meer gebruikers inzien dat er grote energiebesparingen behaald kunnen worden.

Nieuw is de IE4 klasse met super premium rendement motoren. De standaard kortsluitanker draaistroom motoren kunnen deze rendementsklasse niet behalen en daarom wordt gekeken naar Permanent Magneet motoren. PM motoren zijn op zich niets nieuws in de markt, maar ze kunnen sinds kort wel rendementsklasse IE4 behalen.

Kolmer Special Motors heeft een ruime keuze aan IE4 motoren. De kleinere PM motoren (IEC 56 tot en met IEC 160) zijn mechanisch gezien vergelijkbaar met de standaard IEC motoren. De afmetingen komen precies over een met de bekende  genormaliseerde elektromotor. Dat is voor de machinebouwer een groot voordeel. Zo hoeft er in de bestaande machine vaak weinig te worden aan-gepast om een energiezuiniger PM motor een plekje te geven.

Voor de grotere toepassingen biedt Kolmer diverse mogelijkheden. In overleg met de klant en de eindgebruiker wordt er een goed profiel gemaakt van de applicatie. Wensen van toerenbereik en koppel zijn daarin belangrijke factoren.

In nauwe samenwerking met de klant en eindgebruiker
is er ook de mogelijkheid om het elektrische deel van de machine als losse componenten uit te leveren. De stator en de permanent magneet rotor kunnen dan door de machine-bouwer tot één geheel worden gemaakt. Zo is de elektromotor een geïntegreerd deel van een machine geworden. Dit is samenwerking van het hoogste niveau.

Heeft u al eens de mogelijkheden onderzocht wat Kolmer Special Motors B.V. en Kolmer Elektromotoren B.V. voor u kunnen betekenen? Neem gerust eens contact op met een van onze adviseurs.