Kolmer Elektromotoren Partner van MVO Nederland

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd, veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Steeds zijn er weer nieuwe haalbare stappen.

Eén stap die Kolmer Elektromotoren heeft gemaakt, is om partner te worden van MVO Nederland.
Als partner van MVO Nederland wil Kolmer Elektromotoren actief bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook extern.
Met de ondertekening van het manifest wordt onderschreven dat bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een juiste balans tussen people, planet en profit.

Het manifest vindt u onder Downloads, MVO & Kolmer.