Kolmer innoveert in maritieme elektromotoren

De Nederlandse maritieme sector staat aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen. Dat is de mening van Berend Muis, directeur van Kolmer Special Motors, die onlangs tijdens Maritiem Holland een belangrijk mini-symposium bezocht. Daarbij ging het vooral om de vervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine. De komende jaren worden er voor honderden miljoenen nieuwe onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers aangeschaft, dan wel gemoderniseerd. De komende tientallen jaren betekent dit een forse financiële injectie voor de Nederlandse maritieme industrie, waartoe ook Kolmer behoort. Zij is onder andere lid van de Netherlands Maritime Technology. De bijdrage van het Puttense bedrijf bestaat onder andere uit de ontwikkeling van elektromotoren voor zogenaamde V-Pod motoren, een elektrische aandrijving door middel van Permanent Magneet-technologie.

De Nederlandse maritieme sector waarin Kolmer zich beweegt, bestaat zeker niet alleen uit de Koninklijke Marine. De sector is groter. De zogenaamde Maritieme Cluster behelst bedrijven in de zeevaart, scheepsbouw, offshore, binnenvaart, waterbouw, havens, visserij, maritieme dienstverlening, watersportindustrie, baggerindustrie en maritieme toeleveranciers. ‘De gehele sector wordt geconfronteerd met belangrijke Europese eisen op het gebied van energiebesparing. Steeds meer schepen worden uitgerust met energiezuinige motoren. Samen met AAA Propulsion hebben wij bijvoorbeeld een V-Pod motor ontwikkeld. Dat is een elektromotor in combinatie met een planetaire tandwielset. Deze kan worden voorzien van stroom door een generatorset, dan wel een accupakket of een brandstofcel. Deze elektromotor is 360 graden draaibaar en wordt onder het schip aangebracht. Dit maakt additionele schroeven overbodig, terwijl er flink op binnenruimte wordt bespaard. Dit zijn toepassingen die in de toekomst heel belangrijk worden voor de maritieme sector’, aldus de Kolmer-directeur.

Cijfers
Hoe belangrijk de maritieme sector is, blijkt uit recente cijfers. Genoemd cluster realiseert jaarlijks een omzet van 10 miljard euro. Er werken meer dan 180.000 mensen in de branche en daar komen in het buitenland nog eens 62.000 personen bij. De komende jaren zullen deze aantallen nog verder toenemen onder invloed van genoemd vervangingsprogramma. Volgens Berend Muis betekent dit voor de Nederlandse maritieme industrie nieuwe kansen en uitdagingen, waar de maritieme producten en ontwikkelingen van Kolmer uitstekend in passen. ‘Na decennia van enorme bezuinigingen op defensie liggen hier weer internationale mogelijkheden voor ons land om een topsector te blijven’. Ook de Nederlandse politiek vindt dat, getuige het feit dat de Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Salina Belhaj (D66), Mustafa Amhaouch (CDA) en Frank van Kappen (VVD Eerste Kamer) bij de Forumdiscussie een duit in het zakje deden.

Symposium Maritiem Holland

Kamerleden Erik Ziengs (VVD), Salina Belhaj (D66), Mustafa Amhaouch (CDA) en Frank van Kappen (VVD Eerste Kamer)

Innovatie
Volgens Muis is de Nederlandse maritieme sector één van de meest innovatieve sectoren van het land. ‘In 2014 is er binnen de hele cluster voor 4,2% aan R&D besteed, terwijl het gemiddelde in Nederland 2% was. Ook binnen Europa lopen we voorop. Dat geldt zeker ook voor onze elektromotoren en de ontwikkeling van de V-Podmotoren. Het gaat daarbij om energiezuinige producten waar in de toekomst veel vraag naar zal zijn’, is zijn verwachting die tijdens het mini-symposium nogmaals is bevestigd.

 

Bronnen: Kamerstuk 31 409 nr. 96 van Jacobi en cegerek, Kamerstuk 31409 nr. 121, Rapport De Nederlandse Maritieme Cluster, 2012, pag. 16 en 17, uitgave Stichting Maritiem Land, Brief Minisymposium Vervangingsprogramma Koninklijke Marine.