Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Levering binnen Nederland

Gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 90/2011 FEDA.
(Het auteursrecht berust bij de Vereniging FME-CWN en publicatie mag alleen met toestemming van de Vereniging FME-CWM.)

Levering buiten Nederland, delivery outside the Netherlands

Orgalime
(All rights reserved by Orgalime)